Het GlansGarant
onderhoudsplan

Vraag het nu aan >>
Het GlansGarant onderhoudsabonnement Het GlansGarant onderhoudsabonnement

Heeft u een klacht?

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. U kunt uw klacht per e-mail (klacht@glansgarantfinance.nl) of schriftelijk (GlansGarant Finance B.V., t.a.v. de directie, Leeuwenveenseweg 10, 7921 VE Zuidwolde) bij ons melden.

Na ontvangst van uw klacht sturen we u binnen drie werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging. In deze brief informeren we u over de periode waarbinnen u van ons een reactie mag verwachten. Wij streven er naar om u binnen drie weken een inhoudelijke reactie op uw klacht toe te sturen. Mocht het zo zijn dat wij meer informatie van u nodig hebben, dan laten we u dit schriftelijk weten. In deze brief staat dan ook de eventuele nieuwe termijn voor de behandeling van de klacht.

GlansGarant Finance B.V. is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onder nummer 300.015262. Als u het niet eens bent met de afwikkeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht aan hen voorleggen. Leest u hiervoor het reglement op de website van het Kifid: www.kifid.nl

Adresgegevens:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
Telefoon: 070-3338999

Het is eventueel ook mogelijk om uw klacht bij de burgerlijke rechter in te dienen.